İSTATİSTİKLER

Çorlu Ticaret Borsası Bültenleri

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Sermaye ve Piyasa Emtia Verileri

Laboratuar İstatistikleri

Hububat İstatistikleriYağlı Tohumlar İstatistikleri

Vasati ve Fire Oranları

2015 Yılı Vasati ve Fire Oranları2014 Yılı Vasati ve Fire Oranları2013 Yılı Vasati ve Fire Oranları

D.H.R.

Uluslararası Hububat Konseyi (Igc) Hububat Piyasası Raporu

International Grain Council Detaylı Bilgi için tıklayınız. 

Çalkantılı geçen Temmuz ayından sonra hububat ve yağlı tohumların ihracat fiyatları, küresel mali kırılganlık ve hisse senetlerinin değerindeki ani düşüşlerle birlikte özellikle ABD’deki üretimdeki belirsizlikler sonucunda geçen ay oldukça güçlenmiştir. En önemli konular, Asya’nın pirinç ihraç fiyatlarındaki ulusal politika önlemlerinin etkisi olduğu kadar mısırın daralan üretim durumu ve daha kaliteli buğday olmuştur. Karadeniz Bölgesi’nden hububat alımlarının artması diğer bölgelerle olan fiyat farkını azaltmıştır.

Kuzey Amerika’nın yazlık üretimden kaynaklanan sorunları ve Avrupa’nın bir bölümündeki yağmurdan kaynaklanan zararlar sonucunda, kaliteli ürünlerin en yüksek getiriyi sağlamasıyla birlikte buğday ihraç fiyatları çoğunlukla artış göstermiştir. Chicago Ticaret Borsası (CME), ABD’deki verimlerdeki daha fazla düşüş beklentisi ve bunun 2011/12 kapanış stokları üzerindeki etkisini de hesaba katarak mısırın vadeli fiyatını yüksek olarak belirlemiştir.

Asya’daki pirinç ihraç değerleri, Tayland’daki fiyat destekleme önlemlerinin ardından daha da artmıştır. Hindistan’daki özel sektör ihracatının yeniden başlaması ve özellikle Endonezya’nın artan alımlarındaki belirsiz devam etmektedir.

IGC’nin Hububat ve Yağlı Tohumlar Endeksi (GOI) geçen ay %1,4 artarak 292’ye yükselmiştir. Söz konusu artış özellikle mısır ve pirinç bileşeninden kaynaklanmıştır.

Tablo 1-DÜNYA HUBUBAT DURUMU (Milyon ton)

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11 Tahmin

2011/12 Öngörü

28.07.2011

25.08.2011

BUĞDAY

           

Üretim

607

685

679

651

674

677

Ticaret

110

137

128

126

127

128

Tüketim

602

646

652

657

676

678

Stoklar

Yıllık Değişim

Önemli İhracatçılar(a)

132

+5

47

171

+39

68

197

+26

76

192

-5

69

190

 

63

191

-1

65

MISIR

           

Üretim

797

800

820

824

859

849

Ticaret

101

84

86

93

94

93

Tüketim

779

784

821

846

863

858

Stoklar

Yıllık Değişim

134

+19

149

+15

148

-1

126

-22

122

118

-8

TOPLAM HUBUBAT*

           

Üretim

1.698

1.802

1.799

1.748

1.817

1.808

Ticaret

240

250

240

243

244

244

Tüketim

1.676

1.735

1.770

1.791

1.829

1.824

Stoklar

Yıllık Değişim

Önemli İhracatçılar(a)

304

+22

123

371

+67

159

400

+29

170

358

-42

128

347

 

115

342

-16

112

(a) Arjantin, Avustralya, Kabada, AB, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, ABD * Buğday ve iri taneli tahıllar

Tablo 2-DÜNYA PİRİNÇ DURUMU (Milyon ton)

 

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11 Tahmin

2011/12 Öngörü

28.07.2011

 

PİRİNÇ

           

Üretim

432

447

440

451

457

457

Ticaret

29

29

31

32

32

32

Tüketim

429

436

437

447

456

457

Stoklar

Yıllık Değişim

Önemli İhracatçılar(a)

80

+3

18

92

+12

27

94

+2

28

98

+4

29

98

-

31

99

+1

31

(a) Hindistan, Pakistan, Tayland, Vietnam, ABD

2011/12 DÖNEMİ TAHMİNLERİ

HUBUBAT (Pirinç hariç)

Geçtiğimiz yıl gerileyen dünya hububat üretiminin 2011/12 döneminde bir önceki döneme göre artış kaydedeceği tahmin edilmektedir. Ancak bu tahmin, ABD’nin mısır üretim tahminindeki keskin düşüş nedeniyle Temmuz ayına göre düşürülmüştür. 2011/12 dönemi tüketim tahmininde de aşağı doğru bir ayarlama yapılırken dünya sezon sonu hububat stoklarının tahmini sezon başına göre %4 düşmüştür.

Toplam üretim 1.808 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Buğday rakamı 3 milyon ton artırılırken (677 milyon ton), ABD’nin verimindeki daha fazla düşüş nedeniyle dünya mısır üretim tahmini 10 milyon ton düşürülmüştür (849 milyon ton). ABD mısır piyasasında sıkışıklık ve fiyatlardaki sabitlik çerçevesinde yemlik hububat kullanımı 3 milyon ton düşürülmüştür (766 milyon ton), ancak yine de geçen yılki 749 milyon tonluk seviyeden yüksektir. Dünya yemlik mısır kullanımı 4 milyon ton azaltılırken yemlik buğday kullanımı bir miktar artırılmıştır. Düşük kaliteli buğday arzındaki yükselmeyi yansıtan bu artışla birlikte son yirmi beş yılın en yüksek seviyesi olan 125 milyon tona yükselmiştir. Sadece küçük bir kısmı tüketimdeki düşüşle dengelenecek olan dünya üretimindeki azalmayla birlikte, 2011/12 dönemi dünya stokları beklentisi 5 milyon toz düşüşle 342 milyon tondur.

2011/12 başında 128 milyon ton ve bir yıl önce 170 milyon ton olan sekiz önemli ihracatçı ülkenin dönem sonu stoklarının 112 milyon tona düşeceği tahmin edilmektedir. Bu rakam 2003/04 döneminden bu yana en düşük seviyedir.

2011/12 dönemi dünya hububat ticareti tahmini geçen yıla göre sadece 1 milyon ton artışla 244 milyon ton’dur. Daha yüksek olan ithalat tahminleri, buğday rakamlarını 1,5 milyon ton artışla 128,2 milyon tona yükseltmiştir. Ancak şu anda 92,7 milyon ton olan mısır ticaretindeki düşüşle dengelenmiştir. Karadeniz Bölgesi’ndeki arzın iyileşmesi, özellikle buğdayda bu bölgeye ilgiyi artıracaktır. ABD’nin mısır ihracatındaki düşüşün bir kısmı Ukrayna’nın ihracat artışı ile dengelenecektir.

  • BUĞDAY

2011/12 döneminde dünya buğday arz ve talebi, üretimdeki artışın daha yüksek tüketim ile karşılanacağı bir dengede olacaktır. Kuzey yarım kürede kışlık buğday hasadının bitmek üzere olmasıyla birlikte AB, BDT ve Çin’deki beklentilerin üzerinde olan üretim, ABD ve Avustralya’daki üretim düşüşlerinden bir miktar daha yüksektir. Böylece dünya üretimi 3 milyon ton artışla 677 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. Geçen aya göre daha yüksek olan artışın büyük kısmı yemlik buğday talebindeki artışla karşılanacaktır. Toplam dünya stokları tahmini bir önceki tahmine göre 1 milyon artışla 191 milyon ton’dur. Ancak yüksek proteinli buğday stoklarının, özellikle ABD ve Kanada’da daralarak, sekiz önemli ihracatçı ülkede 3,9 milyon ton gerilemeyle 64,6 milyon tona düşeceği tahmin edilmektedir. Bu tahmin, geçen aya göre AB, Kazakistan ve Ukrayna’daki üretim artışlarıyla birlikte 2 milyon ton daha yüksektir.

  • MISIR

ABD’nin üretim tahmini geçen aya göre büyük oranda düşürülmüştür, ancak güney yarım küredeki üretim beklentileri artış göstermiş ve 2011/12 dönemi üretim tahmini 849 milyon ton ile rekor bir seviyede belirlenmiştir. Talep de ise daha düşük oranlı bir artış beklenmektedir. Yemlik kullanımındaki gelişmeler, çok gelişmiş ülkelerdeki et üretiminin yüksek yem fiyatları ve sabit talep nedeniyle daha yavaş artmasıyla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerden dolayı kısıtlanmıştır. Distiller kuru taneleri (DDG) kullanımındaki artışla birlikte düşük kaliteli buğday arzındaki yükselme, mısıra olan talebi düşürecektir. Son aylardaki keskin artışların ardından etanol üretiminde kullanılan mısırda çok küçük artışlar yaşanacağı tahmin edilmektedir. AB’nin ithalat ihtiyacının daha düşük olması beklenmektedir. Asya’daki bazı alıcıların yemlik buğday alımını artırmalarıyla birlikte 2011/12 dönemi dünya ticaretinin 1,4 milyon ton artarak 92,7 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir.

PİRİNÇ

2011/12 döneminde dünya pirinç (kabuksuz) üretiminin %2 artarak rekor seviye olan 457 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu artış, yazlık üretim koşullarının iyi durumda olduğu Hindistan dahil olmak üzere Uzak Doğu Asya’daki yüksek üretim miktarlarını yansıtmaktadır. Artan arz ülke tüketiminde artışa imkan vermektedir. Böylece dünya tüketim tahmini 457 milyon ton ile rekor bir seviye olarak belirlenmiştir. Üretim ve tüketimdeki denge beklentisiyle birlikte 2011/12 dönemi stok tahmini küçük bir değişiklikle son 9 yılın en yüksek seviyesi olan 99 milyon ton olarak tahmin edilmiştir. Toplam olarak beş büyük ihracatçı ülkenin stoklarının 30,9 milyon tona çıkması beklenmektedir. 2012 takvim yılında dünya ticaretinin, Asya ve Sahra Altı Afrika’da bazı ülkelerin ihracatlarındaki artış sonucunda, %1 oranında artarak 32,2 ton ile rekor seviyeye çıkacağı tahmin edilmektedir.

YAĞLI TOHUMLAR

  • SOYA      FASULYESİ

2011/12 döneminde dünya soya fasulyesi üretiminin, büyük oranda ABD’nin üretimindeki azalma sonucunda %3 oranında gerileyerek 258,1 milyon tona düşeceği tahmin edilmektedir. Asya’nın (Çin) sağlam talebinin 2011/12 döneminde dünya ticaretinde daha fazla artışa yol açarak 96,4 milyon tona çıkarması beklenmektedir. AB ve Uzak Doğu Asya ülkelerinin alımlarındaki artış sonucunda dünya soya unu ticaretinin 60,3 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir.

International Grain Council Detaylı Bilgi için tıklayınız. 

Günlük Fiyatlar

  Yükleniyor...