IX. Türk Ticaret Şurası Sorun ve Çözümleri

Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM ve ilgili Bakanların katılımıyla 06.10.2017 tarihinde IX. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği merkezinde gerçekleşmiştir.

Adı geçen Şura' da borsamızca dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri ilgili olarak ilişkin Bakanlıklardan ve ilgili Kurumlardan alınan cevabi yazılar aşağıda belirtilmiştir.

Bölgesel Sorunlar

Ekonominin bozulması nedeniyle Çorlu ve civarında birçok gıda sanayi tesisi atıl durumda bulunmaktadır. Atıl bulunan Tesislerin teşvik edlerek ticaret ve sanayimize kazandırılması.

 

Ekonomi Bakanlığı İlgili Genel Müdürlükleri Görüşleri

Mevcut yatırım teşvik sisteminin temel amaçları; bölgelerarası gelişmişlik farklarırını azaltarak ülkemizin dengeli ve topyekün kalkınmasını sağlamak, sanayi alanında yapısal dönüşümü sağlayarak bir yandan uluslararası pazarlarda rekabet gücüne sahip diğer yandan da ithalat bağımlılığımızı ve cari işlemler açığımızı azaltacak AR-GE içeriği ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artırmak olarak belirlenmiş olup,anılan amaçları sağlayabilecek potansiyele sahip yatırımlar yatırım teşvik sistemi kapsamında desteklenebilmektedir.

Bu çerçevede, teşvik sistemimiz, son derece kapsamlı bir uygulama olması nedeniyle geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmekle birlikte yatırımların yeri, konusu, tutarı, yarattığı katma değer, stratejik ve teknolojik özellikleri temelinde desteklenmesini sağlayacak şekilde her biri farklı amaçları haiz olan "Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Öncelikli Yatırımların Teşviki, Büyük Ölçekli Yotırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki ve Genel Teşvik Uygulamaları" adları altında beş bileşenli bir yapıdan oluşmaktadır.

Söz konusu teşvik uygulamaları kapsamında yatırımcılara, dahil olduklan bileşen kapsamında, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, asgari ücret üzerinden hesaplanan Sigorta Primi İşçi Hissesi ve İşveren Hissesi Destekleri, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve KDV iadesi destekleri sağlanmaktadır.Söz konusu desteklerin tamamından veya bir bölümünden yatırımın büyüklüğüne,bölgesine ve konusuna bağıl olarak değişen oran ve sürelerde yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

 

DİĞER DUYURULAR

Tarım Alanında Dış Pazar Stratejileri Belirleme Anketi Çorlu Ticaret Borsasından Kiralama Duyurusu Nefes Kredisi Masraflari Hk. KOBİ’ler ‘Nefes’ alacak. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması.

Günlük Fiyatlar

  Yükleniyor...