Merhaba, bugün 13 Haziran 2024 Perşembe

ÇORLU TİCARET BORSASI (1955)

Ticaret Borsaları, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.

Çorlu Ticaret Borsası 1 Eylül 1955 tarihinde kurulmuş olup, ilk Meclisi Meclis Başkanı İbrahim PEKEL, Meclis Başkan Vekili Ali UNCUOĞLU, Meclis Üyeleri Hasan VARDAR, Şakir UNCUOĞLU, Muis SARANGA, Demir DUYGUN, İbrahim UYDUR, Hüseyin BAŞARAN, Osman CANDAN, Ali USLUEL'den, ilk idare heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hasan VARDAR, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şakir UNCUOĞLU, Muis SARANGA, Demir DUYGUN ve İbrahim UYDUR 'dan oluşmuştur. 

Borsamızın organları Meclis ve Yönetim Kurulundan ibarettir.

2012 yılına kadar hizmet binası Hıdıağa mahallesi Fatih caddesinde 850 mlik arsa üzerinde iki katlı ve beher katı 600 m2 idi.2012 yılından itibaren Hıdırağa mahallesi Sinan dede Küme evler mevkii No:2/A 59850 Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde yeni Hizmet binasında faaliyetlerini sürdürmektedir.  
Yeni hizmet binasının bitişiğinde 4 Adet betonarme depoları ile 60 Ton çekerli elektronik kantarı,ağır sanayi bölgesinde mülkiyeti kendisine ait 12147 m2 büyüklüğündeki arsası üzerinde 8 adet betonarme depoları ile 60 Ton çekerli elektronik kantarı bulunmaktadır.
  
 Ticaret Borsamız kotasyonuna toplam 32 madde. Borsamızda satışı yapılan ürünlerin en büyük çoğunluğunu buğday, ayçiçeği, arpa ve yulaf gibi ana tarım maddeleri oluşturmaktadır. Borsamız satış salonunda haftanın 6 günü üretici, tüccar ve fabrikacı buluşturulup üreticinin ürünleri açık arttırma ile satılması suretiyle ürünün en iyi fiyatı bulması sağlanır. Ürününü satış için borsamıza getiren üreticinin malından öncelikle numune alınır. Laboratuvarımızda rutubeti, hektolitresi, gluteni, gluten endeksi, sedim değerleri yağ oranı  ve yabancı maddeleri tespit olunur ve satış salonunda açık arttırma usulü ile satışı yapılır. Satış sonunda malını satan üretici ürettiği malın özelliklerini ve fiyatını öğrenmekte aynı şekilde satın alanda ne vasıftaki bir malı alacağını bilmekte buna bağlı olarak ta ürün doğru fiyatı bulmaktadır

Borsalarımız alım satım yerleri olmasının dışında, borsa dışında yapılan alım satımların tescillerinin yapıldığı kurumlar olması nedeniyle kayıt dışı ekonominin oluşmasına engel olmakta ve alım satımların kayıt altına alınarak ekonomiye katkı sağlanmasına sebep olması gibi kutsal bir görevi de yerine getirmektedir.

Özetlenecek olursa borsalar, daha çok üreticiye malını değerlendirmekle, üyesi bulunan tüccara ticaretini yapacağı malı çatısı altında toplayıp arz etmekle ve diğer borsalarda oluşan fiyatlar hakkında günü gününe bilgi vermekle, ekonomiye de fiyatın gerçek fiyat olarak bünyesinde açık bir şekilde oluşturulmasıyla hizmet vermektedir.

Borsamıza kayıtlı üyelerimiz, tarımsal ürünlerin alım satımını yapan zahireci tüccarlar ile un ve yağ imalatı yapan fabrikalar ile dericilerden oluşmaktadır.

Çorlu'da bir ilki başlatmanın gururunu taşıdığımız ve 1995 yılında inşaatına başlanılarak 1997 yılında bitirilen ve aynı yılda eğitimine başlayan 24 derslikli Çorlu Ticaret Borsası Lisesi'nden bahsetmeden geçilemez. Tamamı Borsamızın kendi imkanları ile finanse edilerek inşa ettirilen ve Milli Eğitime hediye ettiğimiz lisemiz Çorlu'da tamamen süper lise olarak eğitim veren tek okul olmasının onurunu taşımaktadır.

Eğitim ve öğretime verdiğimiz önemi Çorlu'muzun çok önem taşıyan projelerinde de göstermekte olan borsamızın katkıları ile Çorlu'muza bir adet tam teşekküllü ambulans ve cenaze arabası kazandırılmış olup, Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nün Çatoy projesinde de borsamız en büyük katkıyı sağlamıştır.

Çevremizin yeşillendirilmesi ve hava kirliliğine bir nebze de olsa katkımızın olabilmesi amacıyla Çorlu ve civar köylerinde ağaçlandırılacak alanların tespit edilerek bu alanlara ekilecek ağaçların temin edilmesinde de önderlik edilmiştir.