Merhaba, bugün 13 Haziran 2024 Perşembe
Kalite Politikamız

Çorlu Ticaret Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 28. Maddesine dayanılarak Borsaya dahil maddelerin alım satımı ve Borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleri ile meşgul olmak üzere kurulmuştur.

Bu doğrultuda Çorlu Ticaret Borsası’nın üst yönetim ve çalışanları geleceğe ait vizyon ve misyonunu oluşturmakta kullanılan ilkeleri ve hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- Çorlu Ticaret Borsası'nın istikrarlı büyümesi ve alanında uluslararası kimliğe ulaşması için sunacağı hizmet anlayışında “kalite”yi kılavuz edinmek,
- Tüccar ile Üreticilerimiz arasındaki ticari anlaşmanın dürüstlük, karşılıklı güven mesleki disiplin ve ahlakına uygun şekilde uygulanmasını sağlamak,
- Yurtiçi borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak,
- Üyelerimize ve halkımıza hizmet için bölgesel ve yöresel destek sağlamak.

Bu ilkeleri ve hedefleri gerçekleştirmek için referans standart olarak TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini karşılayarak uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi üst yönetim taahhüt eder. Tüm çalışanlar bu bağlamda bu standardın ve kuruluşumuzdaki uygulamalarının gereklerini eksiksiz yerine getirmek ile yükümlüdür. 
Mali Politikamız

Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin faydalanacağı hizmetlerde planlı ve etkin kullanmak, kurumumuzun mali gücünü hizmetlerimiz kapsamında sürekli geliştirmek,

Gelirlerimizi, özvarlığımızı üyelerimize ve toplumumuza hizmet temelinde yatırımlar yaparak sürekli artırmak,

Mali kaynaklarımızı; risk yönetimi, planlama, önceliklendirme ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve mevzuatına uygun olarak yürütmek ve yönetmek. Kurumumuzun ve üyelerimizin mali menfaatlerini gözetmek.

Hedeflerimizi gerçekleştirmek için kurumsal bütçe performansımızı devamlı artırmak, Mali kaynakların kullanımında hesap verebilir konumumuzu sürdürmektir.Haberleşme Politikamız

Tarımda ve tarımsal ticarette yaşanan gelişmelerin paydaşlarına en hızlı ve doğru şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla, en son bilgi ve iletişim teknoloji araçlarını kullanarak güncel verilerin paylaşımını sağlamak Çorlu Ticaret Borsasının haberleşme politikasıdır.İnsan Kaynakları Politikamız

Borsamızın hizmet kalitesinin geliştirilmesi için uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Standart şartlarına uygun Kalite Yönetim Sistemi uygulamasında kararlı olmak “Eşitlikçi, adil ve sürekli gelişime açık olmak” 

İşimizin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânlarımız doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek, 

Borsamızda görev alan personel ve seçim ile göreve gelen üyelerimizin bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimine olanak sağlamak, 

Görev tanımlarında belirlenen sorumluluk, risk, deneyim, liyakat ve performans doğrultusunda ücretlendirme yapmak, 

Borsamızda görev alan tüm personelimizin kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak, 

Çalışanlarımızın performansını planlı olarak izlemek, 

Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak,

Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği olan bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,

Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirip, güncellemektir.Üye İlişkileri Politikamız

Üyelerimizden sürekli geri bildirim almak ve değerlendirmek, hizmetlerimizde süreklilik ve sürekli iyileşmeyi sağlayarak, her koşulda üyelerimizin ihtiyaçlarını yasalara uygun şekilde karşılamaktır.