Merhaba, bugün 13 Haziran 2024 Perşembe

ELÜS işlemi gerçekleştirmek isteyen yatırımcıların, TÜRİB’de işlem yapmaya
başlamadan önce aşağıda yer alan tüm bilgi ve belgelerle birlikte TÜRİB ile acentelik
sözleşmesi imzalamış bulunan Ticaret Borsalarına başvurmak suretiyle kayıt altına alınması
zorunludur. Bu kapsamda TÜRİB Acentesi olarak Çorlu Ticaret Borsası tarafından yapılacak Gerçek Kişi veya Tüzel Kişilikler için aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak Borsamıza teslim edilmesi gereklidir.

Gerçek Kişiler İçin Gerekli Evraklar:
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Adres teyidi için geçerli sayılan belgelerden herhangi biri (İkametgah ilmühaberi, fatura vb.)
- Gerçek Kişi Müşteri Tanıma Formu (Ek/2 veya vekil tayini halinde Ek/3-b)
- Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge ile MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) Sicil No.
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)


Tüzel Kişiler İçin Gerekli Evraklar:

- Kuruluş ilanın yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi örneği
- Ticaret Sicilinden alınan Faaliyet Belgesi örneği
- Vergi Levhası örneği
- İmza Sirküleri
- Tüzel Kişi Müşteri Tanıma ve Temsilci Tayin Formu (Ek/3-a)
- Temsilci tayini için Müdürler Kurulu Kararı. 
- Aracı Kurum veya Banka’dan alınacak yatırım hesabını gösterir belge ile MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) Sicil No.
- Yatırımcı Aydınlatma, Onay ve Taahhüt Metni (Yatırımcı Taahhütnamesi) (Ek/4)Yatırımcılar, TÜRİB sistemindeki bilgilerini güncellemek istediklerinde söz konusu
değişiklikleri Acente sıfatıyla yatırımcı kaydını yapan Ticaret Borsası vasıtasıyla yapabilirler.
Acentelerin yatırımcı bilgilerini resen değiştirme veya silme yetkileri bulunmamakta olup
ancak yatırımcıların ıslak imzalı talebi halinde bilgilerde değişiklik yapılabilir.

Tüm üye ve üreticilerimize duyurulur.