Merhaba, bugün 1 Şubat 2023 Çarşamba

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 20.05.2020 tarihli ve 293 sayılı yazısında; 27.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği dahilinde plastikten yapılmış, mal veya ürünlerin satış noktalarında tüketicilere taşıma amacıyla temin edilen saplı veya sapsız torbaların ambalaj olarak kabul edildiği hatırlatılmaktadır.

İlgi yazıda, Bakanlıkça belirlenen "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar"ın Genel Esaslar başlıklı 5inci maddesinde plastik poşetlerin yüzeylerinde yer alması gereken öğeler, kalınlıklarına dair parametreler ve barkod taşımaları hususlarında hilkümler yer almakta olduğu, plastik poşetlerin Ücretlendirilmesine tabi plastik poşetlerin söz konusu maddede yer alan bu hilkümler doğrultusunda üretilmeleri gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Ücretlendirme uygulamasına tabi plastik poşetlerin söz konusu Usul ve Esaslarda belirlenmiş olan özelliklerde üretimi ve piyasaya sürülmesi önem arz etmektedir.

Üyelerimize duyurulur.