Merhaba, bugün 9 Aralık 2023 Cumartesi

DİJİTAL TARIM PAZARI (DİTAP)

"Dijital Tarım Pazarı" (DİTAP), 3. Tarım Orman Şurasında alınan kararlar neticesinde, 29 Nisan 2020 tarihinde T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU' nun katılımlarıyla gerçekleştirilen lansmanla, tarım ve gıda sektörünün tüm paydaşlarınn kullanımına açılmıştır.

Sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılarak ulusal gıda arzını daha sürdürülebilir ve öngörülebilir kılınmasını hedefleyen DİTAP ile üretici ve alıcı arasında doğrudan satış da gerçekleştirilebilmektedir. Tarımsal üretimin, sanayi ve pazarın ihtiyaçlarına göre sözleşmeli üretim ile önceden planlanması, üreticilerin ve alıcıların hem finansal hem de operasyonel kabiliyetlerini artıracaktır. Üretici ve alıcılar piyasada yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarına karşı direnç kazanacaklardır.

DİTAP sisteminin kullanımın yaygınlaşmasına paralel olarak artacak olan veriler, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlar için oldukça değerli bir bilgi havuzu oluşturacaktır. Buradan elde edilen veriler uzun vadede ulusal tarımsal üretimin planlanması başta olmak üzere birçok hususta öngörülebilirliği artıracaktır.

İki faz kapsamında geliştirilme çalışmaları sürdürülen DİTAP' ta, sistemin kurulmasını ve altyapısının oluşturulmasını hedefleyen birinci faz tamamlanmak üzere olup, yakın bir tarihte Sayın Bakanımızın gerçekleştireceği bir lansman ile ikinci faza geçiş yapılacaktır. İkinci faz ile üreticinin, alıcının, bankaların, sigortacıların, nakliyecilerin, tarımsal danışmanların ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü üretim ve pazarlama faktörüntin bir arada bulunduğu bir ekosisteme dönüşecek olan DİTAP, üretimden sofraya kadar tüm sürecin online olarak izlenmesini sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

Sisteme kaydolabilmek için üreticilerin T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), alıcıların ise Ticaret Bakanlığı'nın Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemine (ESBİS) veya Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtları olmaları gerekmektedir. Söz konusu kayıt sistemleri ile DİTAP içerisinde izleme, doğrulama ve değerlendirme çalışmaları yapılabilmektedir.

 

Sistemin işlevselliğinin geliştirilmesi ve alıcı ile satıcıların finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kamu ve özel bankalar ile çalışmalar yapılmış, söz konusu kuruluşların DİTAP' a özel indirimli ve avantajlı finansal çözümleri ile sistemde yer almalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bununla birlikte TARSİM kullanıcılarının DİTAP' a üye olmaları durumunda poliçe bedeli üzerinden %5'lik indirim, sistem üzerinden sözleşme imzalamaları durumunda ilave %5'lik indirim avantajı sisteme entegre edilecektir.

Halihazırda DİTAP içerisinde üreticilerle birlikte, aralarında AOÇ, TMO, TİGEM gibi kamu kurumları ile Migros, Carrefour, TAT, DIMES gibi büyük ölçekli alıcı şirketlerin de bulunduğu yaklaşık kırkdörtbin (44.000) kayıtlı kullanıcı bulunmaktadır.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının tüm taşra teşkilatı DİTAP konusunda görevlendirilmiş olup en yakın Tarım ve Orman Müdürlüklerinden ve Tarım İletişim Merkezi (TİMER) ait 180 no'lu telefon numarasından detaylı bilgi alınabilmektedir. Buna ek olarak, sistemin tecrübe edilebilmesi adına oluşturulan test ortamına ait kullanıcı adları ve şifreler aşağıda paylaşılmaktadır. Sistemin yayında olan haline ise www.ditap.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize Duyurulur.