Genel bakýþ

Sayfa1
Sayfa2


Tablo 1: Sayfa1


ÇORLU TÝCARET BORSASI

01.07.2004 - 31.07.2004

SAYI : 7
TEMMUZ 2004 AYLIK BORSA BÜLTENÝ


MUAMELE GÖREN MADDE :

ÝÞLEM EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MÝKTARI BEDELÝ SATIÞ
CÝNS VE NEV"ÝLERÝ
: ADEDÝ TL. TL. TL. KG. TL. ÞEKLÝ
H U B U B A T


BUÐDAY DÖKME / EKMEKLÝK 44 280.000 343.000 323.005 21.317.628 6.885.706.971.708 HMS
BUÐDAY DÖKME / EKMEKLÝK 184 290.000 345.000 313.764 18.636.472 5.847.466.548.800 HTS
BUÐDAY KIRIK

5 280.000 310.000 291.266 263.845 76.849.100.000 HFS
BUÐDAY KOOP. SATIÞ

9 285.000 330.000 319.974 1.013.138 324.178.805.000 KOOP.
BUÐDAY OFÝS

1 290.000 346.600 335.230 11.634.060 3.900.092.952.000 OFÝS

BUÐDAY TOPLAMI


52.865.143 17.034.294.377.508
ARPA DÖKME YEMLÝK 16 280.000 317.000 304.209 5.346.120 1.626.341.157.450 HMS
ARPA DÖKME YEMLÝK

46 295.000 335.000 329.382 4.257.940 1.402.491.840.672 HTS
ARPA DÖKME YEMLÝK

8 285.000 310.000 299.330 434.190 129.966.810.000 KOOP.

ARPA TOPLAMI


10.038.250 3.158.799.808.122


MISIR DÖKME

2 370.000 370.000 370.000 35.720 13.216.400.000 HTS


YULAF DÖKME

2 240.000 260.000 242.846 50.100 12.166.600.000 HMS
YULAF DÖKME

2 270.000 290.000 281.220 32.910 9.255.000.000 HTS83.010 21.421.600.000HUBUBAT GENEL TOPLAMI


63.022.123 20.227.732.185.630


HUBUBAT MAMÜLLERÝ


UN TÝP 1 50 KG.ÇUVAL

11 24.500.000 31.500.000 26.770.220 135.977 3.640.134.042.255 HFS
UN ÝHRACAT KG.

1 362.500 362.500 362.500 700.000 253.750.000.000 ÝHRACAT
RAZMOL FABRÝKA SATIÞ

7 170.000 215.000 197.958 1.972.450 390.462.923.000 HFS
RAZMOL TACÝR SATIÞ

3 180.000 220.000 205.810 131.310 27.024.911.100 HTS
KEPEK FABRÝKA SATIÞ

5 170.000 220.000 209.130 231.720 48.459.603.600 HFS
KEPEK TACÝR SATIÞ

5 200.000 230.000 208.060 86.970 18.095.200.000 HTS
BONKALÝT FABRÝKA SATIÞ

5 300.000 340.000 306.700 332.850 102.085.200.000 HFS
BONKALÝT TACÝR SATIÞI

6 310.000 335.000 313.258 83.520 26.163.370.000 HTS

HUBUBAT MAMÜLLERÝ TOPLAMI


10.337.670 4.506.175.249.955


YAÐLI TOHUMLAR


AYÇÝÇEK DÖKME YAÐLIK

1 580.000 580.000 580.000 33.460 19.406.800.000 HMS
AYÇÝÇEK DÖKME YAÐLIK 2 580.000 595.000 585.540 90.950 53.254.850.000 HTS

YAÐLI TOHUMLAR TOPLAMI


124.410 72.661.650.000


KÜSPELER


AYÇÝÇEK KÜSPESÝ

4 205.000 233.000 221.795 55.780 12.371.780.000 HFS

KÜSPELER TOPLAMI


55.780 12.371.780.000


NEBATÝ YAÐLAR


RAFÝNE YAÐ

1 1.400.000 1.400.000 1.400.000 12.408 17.372.557.040 HFSNEBATÝ YAÐLAR TOPLAMI


12.408 17.372.557.040


MARGARÝN YAÐLAR


Y. MARGARÝN 12 KG. KOLÝ

1 20.400.000 20.400.000 20.400.000 77.980 1.590.792.000.000 HFS
Y.MARGARÝN BÝRMA KOLÝ

1 15.600.000 15.600.000 15.600.000 9.616 150.009.600.000 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLÝ

1 16.000.000 16.000.000 16.000.000 3.989 63.824.000.000 HFS
500 GR KASE MARG. KOLÝ

1 14.400.000 14.400.000 14.400.000 971 13.982.400.000 HFS
Y.MARGARÝN 18 KG.TENEKE

1 24.400.000 24.400.000 24.400.000 115 2.806.000.000 HFS
Y.MARGARÝN 10 KG. TENEKE

1 14.100.000 14.100.000 14.100.000 11 155.100.000 HFS
Y.MARGARÝN 2 KG.TENEKE

1 3.350.000 3.350.000 3.350.000 72 120.600.000 HFS

MARGARÝN YAÐLAR TOPLAMI


1.112.924 1.821.689.700.000
KOTASYON DIÞI MADDELER
ÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ


ÝNEK SÜTÜ

5 400.000 420.000 403.253 1.583.237 638.445.900.575 HMS
YUMURTA

4 110.000 110.000 110.000 3.250.843 357.592.774.225 HTS
Kabak çekirdeði

1 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.000 16.800.000.000 HMS
Kabak çekirdeði

1 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.000 17.500.000.000 HTS

ÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ TOPLAMI


4.848.080 1.030.338.674.800

KOTASYON DIÞI MADDELER TOPLAMI


4.848.080 1.030.338.674.800

GENEL BEDEL YEKÜNÜ


27.688.341.797.425
ÖMER ÞERÝF SEVÝNDÝK
TESCÝL / ÝSTATÝSTÝK


H.M.S....................:
HAZIR MÜSTAHSÝL SATIÞI


H.T.S.....................:
HAZIR TACÝR SATIÞI


H.F.S.....................:
HAZIR FABRÝKA SATIÞI


KOOP....................:
KOOPERATÝF


OFÝS......................:
TOPRAK MAHSÜLLERÝ OFÝSÝTablo 2: Sayfa2


ÇORLU TÝCARET BORSASI

01.07.2004 - 31.07.2004

SAYI : 7


TEMMUZ 2004 AYLIK BORSA BÜLTENÝ


MUAMELE GÖREN MADDE :

ÝÞLEM EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MÝKTARI BEDELÝ SATIÞ
CÝNS VE NEV'ÝLERÝ ADEDÝ TL. TL. TL. KG. TL. ÞEKLÝ
MARGARÝN YAÐLAR


Y. MARGARÝN 12 KG. KOLÝ

1 20.400.000 20.400.000 20.400.000 77.980 1.590.792.000.000 HFS
Y.MARGARÝN BÝRMA KOLÝ

1 15.600.000 15.600.000 15.600.000 9.616 150.009.600.000 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLÝ

1 16.000.000 16.000.000 16.000.000 3.989 63.824.000.000 HFS
500 GR KASE MARG. KOLÝ

1 14.400.000 14.400.000 14.400.000 971 13.982.400.000 HFS
Y.MARGARÝN 18 KG.TENEKE

1 24.400.000 24.400.000 24.400.000 115 2.806.000.000 HFS
Y.MARGARÝN 10 KG. TENEKE

1 14.100.000 14.100.000 14.100.000 11 155.100.000 HFS
Y.MARGARÝN 2 KG.TENEKE

1 3.350.000 3.350.000 3.350.000 72 120.600.000 HFS

MARGARÝN YAÐLAR TOPLAMI


1.112.924 1.821.689.700.000
KOTASYON DIÞI MADDELER
ÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ


ÝNEK SÜTÜ

5 400.000 420.000 403.253 1.583.237 638.445.900.575 HMS
YUMURTA

4 110.000 110.000 110.000 3.250.843 357.592.774.225 HTS
Kabak çekirdeði

1 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.000 16.800.000.000 HMS
Kabak çekirdeði

1 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.000 17.500.000.000 HTS

ÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ TOPLAMI


4.848.080 1.030.338.674.800

KOTASYON DIÞI MADDELER TOPLAMI


4.848.080 1.030.338.674.800

GENEL BEDEL YEKÜNÜ


27.688.341.797.425
ÖMER ÞERÝF SEVÝNDÝK
TESCÝL / ÝSTATÝSTÝK


H.M.S....................:
HAZIR MÜSTAHSÝL SATIÞI


H.T.S.....................:
HAZIR TACÝR SATIÞI


H.F.S.....................:
HAZIR FABRÝKA SATIÞI


KOOP....................:
KOOPERATÝF


OFÝS......................:
TOPRAK MAHSÜLLERÝ OFÝSÝ