Genel bakýþ

Sayfa1
Sayfa2


Tablo 1: Sayfa1


ÇORLU TÝCARET BORSASI

01.08.2004 - 31.08.2004

SAYI : 8
AÐUSTOS 2004 AYLIK BORSA BÜLTENÝ


MUAMELE GÖREN MADDE :

ÝÞLEM EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MÝKTARI BEDELÝ SATIÞ
CÝNS VE NEV"ÝLERÝ
: ADEDÝ TL. TL. TL. KG. TL. ÞEKLÝ
H U B U B A T


BUÐDAY DÖKME / EKMEKLÝK 38 300.000 332.000 315.767 14.356.054 4.533.170.928.720 HMS
BUÐDAY DÖKME / EKMEKLÝK 119 310.000 350.000 321.885 10.887.445 3.504.514.434.000 HTS
BUÐDAY ÝTHALAT

2 280.065 302.996 294.857 3.099.360 913.868.691.120 ÝTHAL
BUÐDAY OFÝS

1 338.042 338.042 338.042 7.341.200 2.481.639.532.000 OFÝS

BUÐDAY TOPLAMI


35.684.059 11.433.193.585.840
ARPA DÖKME YEMLÝK 4 290.000 317.000 310.103 797.706 247.371.395.000 HMS
ARPA DÖKME YEMLÝK

3 294.000 310.000 299.945 73.920 22.171.960.000 HTS
ARPA DÖKME YEMLÝK

1 317.000 317.000 317.000 10.090 3.198.530.000 KOOP.

ARPA TOPLAMI


881.716 272.741.885.000

HUBUBAT GENEL TOPLAMI


36.565.775 11.705.935.470.840


HUBUBAT MAMÜLLERÝ


UN TÝP 1 50 KG.ÇUVAL

7 24.500.000 29.500.000 26.968.005 35.477 956.743.941.500 HFS
UN ÝHRACAT KG.

6 345.650 386.250 353.831 4.009.200 1.418.581.000.000 ÝHRACAT
RAZMOL FABRÝKA SATIÞ

5 180.000 205.000 192.281 322.320 61.976.130.000 HFS
RAZMOL TACÝR SATIÞ

19 170.000 225.000 183.876 518.205 95.285.794.082 HTS
KEPEK FABRÝKA SATIÞ

3 165.000 182.000 172.639 159.530 27.541.200.000 HFS
KEPEK TACÝR SATIÞ

14 170.000 210.000 176.145 377.650 66.521.370.000 HTS
BONKALÝT FABRÝKA SATIÞ

2 290.000 310.000 308.410 71.340 22.001.969.400 HFS

HUBUBAT MAMÜLLERÝ TOPLAMI


7.469.165 2.648.651.404.982


YAÐLI TOHUMLAR


AYÇÝÇEK DÖKME YAÐLIK

11 455.000 478.000 463.341 1.171.821 542.953.324.000 HMS
AYÇÝÇEK DÖKME YAÐLIK 32 470.000 485.000 481.091 1.190.038 572.517.290.000 HTS
AYÇÝÇEK (Yaðlý Tohumlar ALIÞ )

1 485.000 485.000 485.000 10.366.576 5.027.789.360.000 KOOP.

YAÐLI TOHUMLAR TOPLAMI


12.728.435 6.143.259.974.000


KÜSPELER


AYÇÝÇEK KÜSPESÝ

2 215.000 225.000 224.790 119.170 26.788.310.000 HFS

KÜSPELER TOPLAMI


119.170 26.788.310.000


NEBATÝ YAÐLAR


RAFÝNE YAÐ

2 1.400.000 1.450.000 1.434.953 55.427 79.535.176.686 HFS
HAM AYÇÝÇEK YAÐI

1 1.150.000 1.150.000 1.150.000 22.660 26.059.000.000 HTSNEBATÝ YAÐLAR TOPLAMI


78.087 105.594.176.686


MARGARÝN YAÐLAR


Y. MARGARÝN 12 KG. KOLÝ

1 20.400.000 20.400.000 20.400.000 74.132 1.512.292.800.000 HFS
Y.MARGARÝN TRAKMA

1 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.745 245.622.000.000 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLÝ

1 16.000.000 16.000.000 16.000.000 3.501 56.016.000.000 HFS
500 GR KASE MARG. KOLÝ

1 14.400.000 14.400.000 14.400.000 970 13.968.000.000 HFS
Y.MARGARÝN 18 KG.TENEKE

1 24.400.000 24.400.000 24.400.000 220 5.368.000.000 HFS
Y.MARGARÝN 10 KG. TENEKE

1 14.100.000 14.100.000 14.100.000 10 141.000.000 HFS
Y.MARGARÝN 5 KG.TENEKE

1 8.300.000 8.300.000 8.300.000 162 1.344.600.000 HFS
Y.MARGARÝN 2 KG.TENEKE

1 3.350.000 3.350.000 3.350.000 120 402.000.000 HFS

MARGARÝN YAÐLAR TOPLAMI


1.137.286 1.835.154.400.000
KOTASYON DIÞI MADDELER
ÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ


ÝNEK SÜTÜ

7 400.000 420.000 409.763 1.352.480 554.196.297.410 HMS
YUMURTA

4 110.000 110.000 110.000 3.070.311 337.734.300.000 HTS

ÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ TOPLAMI


4.422.791 891.930.597.410

KOTASYON DIÞI MADDELER TOPLAMI


4.422.791 891.930.597.410

GENEL BEDEL YEKÜNÜ


23.357.314.333.968
ÖMER ÞERÝF SEVÝNDÝK
TESCÝL / ÝSTATÝSTÝK


H.M.S....................:
HAZIR MÜSTAHSÝL SATIÞI


H.T.S.....................:
HAZIR TACÝR SATIÞI


H.F.S.....................:
HAZIR FABRÝKA SATIÞI


KOOP....................:
KOOPERATÝF


OFÝS......................:
TOPRAK MAHSÜLLERÝ OFÝSÝTablo 2: Sayfa2


ÇORLU TÝCARET BORSASI

01.08.2004 - 31.08.2004

SAYI : 8


AÐUSTOS 2004 AYLIK BORSA BÜLTENÝ


MUAMELE GÖREN MADDE :

ÝÞLEM EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MÝKTARI BEDELÝ SATIÞ
CÝNS VE NEV'ÝLERÝ ADEDÝ TL. TL. TL. KG. TL. ÞEKLÝ
MARGARÝN YAÐLAR


Y. MARGARÝN 12 KG. KOLÝ

1 20.400.000 20.400.000 20.400.000 74.132 1.512.292.800.000 HFS
Y.MARGARÝN TRAKMA

1 15.600.000 15.600.000 15.600.000 15.745 245.622.000.000 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLÝ

1 16.000.000 16.000.000 16.000.000 3.501 56.016.000.000 HFS
500 GR KASE MARG. KOLÝ

1 14.400.000 14.400.000 14.400.000 970 13.968.000.000 HFS
Y.MARGARÝN 18 KG.TENEKE

1 24.400.000 24.400.000 24.400.000 220 5.368.000.000 HFS
Y.MARGARÝN 10 KG. TENEKE

1 14.100.000 14.100.000 14.100.000 10 141.000.000 HFS
Y.MARGARÝN 5 KG.TENEKE

1 8.300.000 8.300.000 8.300.000 162 1.344.600.000 HFS
Y.MARGARÝN 2 KG.TENEKE

1 3.350.000 3.350.000 3.350.000 120 402.000.000 HFS

MARGARÝN YAÐLAR TOPLAMI


1.137.286 1.835.154.400.000
KOTASYON DIÞI MADDELER
ÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ


ÝNEK SÜTÜ

7 400.000 420.000 409.763 1.352.480 554.196.297.410 HMS
YUMURTA

4 110.000 110.000 110.000 3.070.311 337.734.300.000 HTS

ÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ TOPLAMI


4.422.791 891.930.597.410

KOTASYON DIÞI MADDELER TOPLAMI


4.422.791 891.930.597.410

GENEL BEDEL YEKÜNÜ


23.357.314.333.968
ÖMER ÞERÝF SEVÝNDÝK
TESCÝL / ÝSTATÝSTÝK


H.M.S....................:
HAZIR MÜSTAHSÝL SATIÞI


H.T.S.....................:
HAZIR TACÝR SATIÞI


H.F.S.....................:
HAZIR FABRÝKA SATIÞI


KOOP....................:
KOOPERATÝF


OFÝS......................:
TOPRAK MAHSÜLLERÝ OFÝSÝ