Genel bakýþ

Sayfa1
Sayfa2


Tablo 1: Sayfa1ÇORLU TÝCARET BORSASI

01.10.2004 - 30.10.2004


SAYI : 10


EKÝM 2004 AYLIK BORSA BÜLTENÝ
MUAMELE GÖREN MADDE :

ÝÞLEM EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MÝKTARI BEDELÝ SATIÞ

CÝNS VE NEV"ÝLERÝ
: ADEDÝ TL. TL. TL. KG. TL. ÞEKLÝ

H U B U B A T
BUÐDAY DÖKME / EKMEKLÝK 27 300.000 335.000 325.373 8.827.100 2.872.103.714.580 HMS

BUÐDAY DÖKME / EKMEKLÝK 81 310.000 345.000 334.740 7.045.060 2.358.265.604.000 HTS

BUÐDAY KIRIK

2 250.000 280.000 254.495 175.500 44.664.000.000 HFS

BUÐDAY OFÝS ALIÞ

1 337.976 337.976 337.976 425.400 143.775.084.000 OFÝS

BUÐDAY OFÝS SATIÞ

1 187.477 187.477 187.477 5.395.000 1.011.274.882.405 OFÝSBUÐDAY TOPLAMI


21.868.060 6.430.083.284.985ARPA DÖKME YEMLÝK 2 280.000 310.000 299.660 167.230 50.112.400.000 HMS

ARPA DÖKME YEMLÝK

4 300.000 315.000 307.120 33.000 10.135.000.000 HTSARPA TOPLAMI


200.230 60.247.400.000
MISIR DÖKME

2 270.000 320.000 312.260 162.175 50.641.000.000 HFSHUBUBAT GENEL TOPLAMI


22.230.465 6.540.971.684.985
HUBUBAT MAMÜLLERÝ
UN TÝP 1 50 KG.ÇUVAL

12 24.000.000 31.000.000 25.347.969 99.898 2.532.211.450.000 HFS

UN ÝHRACAT KG.

5 340.000 355.000 346.907 1.950.000 676.470.000.000 ÝHRACAT

RAZMOL FABRÝKA SATIÞ

6 165.000 195.000 169.090 1.261.645 213.333.785.810 HFS

RAZMOL TACÝR SATIÞ

7 175.000 205.000 199.630 47.880 9.558.400.000 HTS

KEPEK FABRÝKA SATIÞ

8 150.000 210.000 170.125 519.920 88.452.852.960 HFS

KEPEK TACÝR SATIÞ

12 170.000 215.000 196.378 276.240 54.247.560.000 HTS

BONKALÝT FABRÝKA SATIÞ

4 270.000 320.000 274.124 140.790 38.593.800.000 HFSHUBUBAT MAMÜLLERÝ TOPLAMI


9.191.415 3.612.867.848.770
YAÐLI TOHUMLAR
AYÇÝÇEK DÖKME YAÐLIK

29 480.000 520.000 488.680 6.495.627 3.174.280.965.770 HMS

AYÇÝÇEK DÖKME YAÐLIK 178 500.000 540.000 514.257 8.564.990 4.404.609.765.900 HTS

AYÇÝÇEK (Yaðlý Tohumlar ALIÞ )

1 485.000 485.000 485.000 42.853 20.783.705.000 KOOP.YAÐLI TOHUMLAR TOPLAMI


15.103.470 7.599.674.436.670
KÜSPELER
AYÇÝÇEK KÜSPESÝ

10 140.000 225.000 175.790 391.730 68.861.868.500 HFSKÜSPELER TOPLAMI


391.730 68.861.868.500
NEBATÝ YAÐLAR
RAFÝNE YAÐ

1 1.400.000 1.450.000 1.450.000 72.246 104.756.715.000 HFS
NEBATÝ YAÐLAR TOPLAMI


72.246 104.756.715.000
MARGARÝN YAÐLAR
Y. MARGARÝN 12 KG. KOLÝ

1 20.400.000 20.400.000 20.400.000 85.220 1.738.488.000.000 HFS

Y.MARGARÝN TRAKMA

1 15.600.000 15.600.000 15.600.000 19.152 298.771.200.000 HFS

250 GR.KASE MARG. KOLÝ

1 16.000.000 16.000.000 16.000.000 1.361 21.776.000.000 HFS

500 GR KASE MARG. KOLÝ

1 14.400.000 14.400.000 14.400.000 1.373 19.771.200.000 HFS

Y.MARGARÝN 18 KG.TENEKE

1 24.400.000 24.400.000 24.400.000 125 3.050.000.000 HFS

Y.MARGARÝN 10 KG. TENEKE

1 14.100.000 14.100.000 14.100.000 145 2.044.500.000 HFS

Y.MARGARÝN 5 KG.TENEKE

1 8.300.000 8.300.000 8.300.000 132 1.095.600.000 HFS

Y.MARGARÝN 2 KG.TENEKE

1 3.350.000 3.350.000 3.350.000 300 502.500.000 HFSMARGARÝN YAÐLAR TOPLAMI


1.289.932 2.085.499.000.000KOTASYON DIÞI MADDELER

ÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ
ÝNEK SÜTÜ

13 400.000 450.000 444.170 985.640 437.791.062.000 HMS

YUMURTA

4 110.000 110.000 110.000 3.964.828 436.131.320.663 HTSÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ TOPLAMI


4.950.468 873.922.382.663KOTASYON DIÞI MADDELER TOPLAMI


4.950.468 873.922.382.663GENEL BEDEL YEKÜNÜ


20.886.553.936.588

ÖMER ÞERÝF SEVÝNDÝK

TESCÝL / ÝSTATÝSTÝK
H.M.S....................:
HAZIR MÜSTAHSÝL SATIÞIH.T.S.....................:
HAZIR TACÝR SATIÞIH.F.S.....................:
HAZIR FABRÝKA SATIÞIKOOP....................:
KOOPERATÝFOFÝS......................:
TOPRAK MAHSÜLLERÝ OFÝSÝTablo 2: Sayfa2


ÇORLU TÝCARET BORSASI

01.10.2004 - 30.10.2004

SAYI : 10


EKÝM 2004 AYLIK BORSA BÜLTENÝ


MUAMELE GÖREN MADDE :

ÝÞLEM EN AZ EN ÇOK ORTALAMA MÝKTARI BEDELÝ SATIÞ
CÝNS VE NEV'ÝLERÝ ADEDÝ TL. TL. TL. KG. TL. ÞEKLÝ
MARGARÝN YAÐLAR


Y. MARGARÝN 12 KG. KOLÝ

1 20.400.000 20.400.000 20.400.000 85.220 1.738.488.000.000 HFS
Y.MARGARÝN TRAKMA

1 15.600.000 15.600.000 15.600.000 19.152 298.771.200.000 HFS
250 GR.KASE MARG. KOLÝ

1 16.000.000 16.000.000 16.000.000 1.361 21.776.000.000 HFS
500 GR KASE MARG. KOLÝ

1 14.400.000 14.400.000 14.400.000 1.373 19.771.200.000 HFS
Y.MARGARÝN 18 KG.TENEKE

1 24.400.000 24.400.000 24.400.000 125 3.050.000.000 HFS
Y.MARGARÝN 10 KG. TENEKE

1 14.100.000 14.100.000 14.100.000 145 2.044.500.000 HFS
Y.MARGARÝN 5 KG.TENEKE

1 8.300.000 8.300.000 8.300.000 132 1.095.600.000 HFS
Y.MARGARÝN 2 KG.TENEKE

1 3.350.000 3.350.000 3.350.000 300 502.500.000 HFS

MARGARÝN YAÐLAR TOPLAMI


1.289.932 2.085.499.000.000
KOTASYON DIÞI MADDELER
ÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ


ÝNEK SÜTÜ

13 400.000 450.000 444.170 985.640 437.791.062.000 HMS
YUMURTA

4 110.000 110.000 110.000 3.964.828 436.131.320.663 HTS

ÇEÞÝTLÝ GIDA MADDELERÝ TOPLAMI


4.950.468 873.922.382.663

KOTASYON DIÞI MADDELER TOPLAMI


4.950.468 873.922.382.663

GENEL BEDEL YEKÜNÜ


20.886.553.936.588
ÖMER ÞERÝF SEVÝNDÝK
TESCÝL / ÝSTATÝSTÝK


H.M.S....................:
HAZIR MÜSTAHSÝL SATIÞI


H.T.S.....................:
HAZIR TACÝR SATIÞI


H.F.S.....................:
HAZIR FABRÝKA SATIÞI


KOOP....................:
KOOPERATÝF


OFÝS......................:
TOPRAK MAHSÜLLERÝ OFÝSÝ